ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • DOMOTEX អាស៊ី ២០២០

    នៅជុំវិញខែមករាឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពិព័រណ៍ជាមួយការតាំងពិព័រណ៍នេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីរងការរាតត្បាតពីជំងឺនេះក្រុមហ៊ុន DOMOTEX ASIA បានយល់ព្រមពន្យាពេលការតាំងពិព័រណ៍នេះរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយដែលបណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេភាគច្រើននៅឆ្នាំនេះ ...
    អាន​បន្ថែម